Deze tekst wordt niet gebruikt om de homepage. De homeppage is opebouwd uit statische blokken